Consult en tarieven

Consult
Het eerste consult duurt 1,5 tot 2 uur. Tijdens dit consult worden er naast uw klacht ook heel veel andere zaken uitgevraagd. Dit kunnen vragen zijn over bijvoorbeeld uw persoonlijkheid, uw voedingsvoorkeuren en zelfs de slaaphouding. Al deze vragen zijn bedoeld om een volledig beeld te krijgen van u, zodat een op maat uitgezocht homeopathisch geneesmiddel kan worden voorgeschreven.

De vervolgconsulten duren ongeveer 1 uur. Afhankelijk van uw klacht zijn er gemiddeld drie tot zes consulten nodig om voldoende resultaat te bereiken.

Tarieven
Ik hanteer de volgende tarieven:

  • Eerste consult: 105 euro
  • Vervolgconsulten: 70 euro per consult
  • Telefonisch consult (ca. 20 minuten): 25 euro per consult
  • Herhalingsrecept: 10 euro

U hoeft geen contant geld mee te nemen. De factuur krijgt u na het consult per e-mail toegestuurd, waarna u het bedrag kunt overschrijven.

Het annuleren van een afspraak
Het annuleren van een afspraak kan tot 24 uur van te voren. Daarna worden de kosten van het consult in rekening gebracht.

Vergoeding door zorgverzekering
Omdat ik ben aangesloten bij de NVKH komen de consulten bij de meeste zorgverzekeraars in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke vergoeding. De vergoeding van complementaire geneeswijzen is echter ondergebracht in de aanvullende polis, raadpleeg dus uw polisvoorwaarden om te zien wat voor u van toepassing is.
Komt u in aanmerking voor vergoeding, dan betaalt u de ontvangen factuur eerst zelf. Daarna dient u de factuur in bij uw zorgverzekeraar.

NVKH
Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH, www.nvkh.nl). De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing, en waarneming. Daarnaast maakt een klachten- en tuchtrechtprocedure deel uit van het NVKH-kwaliteitsbeleid.

nvkh_R

Klachtenregeling
In het geval dat u een klacht heeft, ga ik uiteraard eerst met u in gesprek en proberen we tot een oplossing te komen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van de NVKH. Zie voor meer informatie over de klachtenprocedure: Klachtenafhandeling NVKH.

Privacyverklaring
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. In mijn privacyverklaring leest u hoe ik er voor zorg dat uw privacy gewaarborgd blijft: Privacyverklaring Homeopathie Zaanstad